OGŁOSZENIA:

****************************************************************************

Aktualizacja: 27.12. 19 r.

________________________________

Od 1 września Szkolny Punkt Konsultacyjny im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze oficjalnie zmieniła nazwę na Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze!

****************************************************************************

Szkolna legitymacja

Chciałabym Państwa poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach mamy możliwość wyrobienia legitymacji szkolnych dla uczniów naszej szkoły.

Są to takie same legitymacje, które otrzymują uczniowie uczący się w Polsce, a co za tym idzie, dające te same prawa, m.in. prawo przejazdu kolejami państwowymi i środkami komunikacji miejskiej ze zniżką.

Do wyrobienia legitymacji szkolnych potrzebne będzie:

- aktualne zdjęcie ucznia o formacie 3 cm x 3,5 cm

- wypełniony formularz (poniżej do wydruku) zawierający następujące dane ucznia: imię i nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania w Polsce.

 • Formularz do wypełnienia
 • ****************************************************************************

  WAŻNA INFORMACJA!

  Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

  Przypominamy, że w naszej szkole odbywają się wyłącznie zajęcia popołudniowe i sobotnie, na których realizujemy uzupełniający plan nauczania.

  Dzieci trzeba zapisać do szkół czeskich, międzynarodowych, gdzie będą realizować obowiązek szkolny.

  Kierownik szkoły: Agata Vlasáková

  ****************************************************************************

  ________________________________________________________