Aktualizacja 29.09.2020 r.

_______________________________

Koronawirus - bezpieczeństwo w szkole

****************************************************************************

NAUCZANIE ONLINE

Uwaga! Ze względu decyzję czeskich władz wszystkie szkoły przechodzą na nauczanie online od 14 października do 2 listopada.

W związku z powyższym Szkoła Polska w Pradze będzie miała zajęcia wyłącznie przez skype - do odwołania.

To oznacza, że również w środę 21.10. i w czwartek 22.10. wszystkie klasy będą miały zajęcia online.

Materiały i zadania z lekcji nauczyciele będą przesyłac do uczniów. Będziemy je także umieszczać na stronie szkoły.

Plan zajęć online znajduje się pod linkiem: Plany lekcji 2020/21

 • Plany lekcji 2020/21
 • ****************************************************************************

  Zasady bezpieczeństwa w szkole podczas pandemii:

  W czasie, kiedy szkoła jest otwarta w czasie pandemii, musimy przestrzegać wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Pod linkiem poniżej znajdują się szczegóły:

  Przed wejściem do szkoły należy:

  - skorzystać ze środku dezynfekcyjnego na klatce schodowej,

  - założyć maskę (wyjątek - małe dzieci do 2 lat).

  Rodzice uczniów klas 0-III SP przyprowadzają dzieci, opuszczają szkołę, a o wskazanej godzinie odbierają je przy szatni. Pozostali rodzice odbierają dzieci przy szklanych drzwiach szkoły.

  UWAGA! Zmiana od 18 września!

  Zgodnie z zarządzeniem czeskiego rządu w dniu 18.09.2020 r. uczniowie drugiego stopnia(od klasy 6 SP) oraz ich nauczyciele muszą mieć założone maseczki nawet w salach lekcyjnych.

  Tylko młodsi uczniowie (I-IV SP i zerówka) mogą zdjąć maseczki podczas zajęć w swojej sali.

  Zgodnie z wymaganiami czeskich władz na terenie szkolnego korytarza wszyscy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) mają mieć założone maski (wyjątek - małe dzieci do 2 lat).

  ****************************************************************************

  Poniżej można się zapoznać z ważnymi dokumentami związanymi z zawieszeniem zajęć w szkole oraz z nauczaniem w czasie pandemii koronawirusa SARS – COV-2 wywołującego chorobę COVID -19:

  Różne materiały do nauczania!

  Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje MEN dla nauczycieli i dyrektorów: