Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze

****************************************************************************

Aktualizacja 2.10.2021 r.

_______________________________

WYBORY DO NOWEGO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA, październik 2021 r.

Szczegóły znajdują się pod linkiem "Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły"

****************************************************************************

KLASY i DNI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2021/22

środy: II SP, IIIA, V, VII SP, LO oraz zerówka 1

czwartki: I SP, IIIB, IV, VI, VIII SP oraz zerówka 2.

****************************************************************************

INNE WAŻNE INFORMACJE:

Plany lekcji, terminy wolnych dni i pracujących sobót znajdują się na stronie pod odpowiednimi linkami.

We wrześniu uczymy się w sobotę 18.09.r

Ze względu na bezpieczeństwo, nie będziemy organizować zebrania rodziców i wyborów do RR w szkole. Odbędą się online.

Rodzice w szkole

Rodziców prosimy o niewchodzenie na teren szkoły i wpuszczenie dzieci przez szklane drzwi. Wyjątek: Do szkoły mogą wejść jedynie rodzice: dzieci z zerówki, uczniów klasy I SP, oraz rodzice nowych uczniów. Po przyprowadzeniu dzieci, wszyscy rodzice są proszeni o opuszczenie szkoły i odebranie dzieci po lekcjach. Szczegóły znajdują się w „Zasadach bezpieczeństwa w SP w Pradze w roku szkolnym 2021/22”

WEJŚCIE DO SZKOŁY

Na dole znajdują się dodatkowe drzwi (należące do szkoły SCIO). Kod do drzwi wysłaliśmy do Państwa pocztą mailową, jest taki sam jak do szklanych na górze.

Nauczanie w czasie pandemii - wytyczne sanitarne

Wszystkie osoby (dzieci i dorośli) wchodzące do szkoły muszą mieć zakryte usta i nos. W klasach będą mogły zdjąć maseczki jedynie dzieci, które przyniosą oświadczenie rodziców dotyczące zabezpieczenia dziecka przed Covidem-19 (a) dziecko jest zaszczepione, b) ma negatywny wynik testu, c) w ciągu ostatnich 180 dni przebyło covid -19). Druk takiego oświadczenia rozdamy w szkole/prześlemy pocztą/będzie na stronie szkoły. Dzieci, które nie dostarczą do szkoły takiego oświadczenia, będą musiały mieć założone respiratory także w klasach.

Nadal obowiązuje dezynfekcja rąk (środki dezynfekcyjne są przy wejściu do szkoły, w małym korytarzyku na umywalkach oraz w łazienkach), w miarę możliwości bezpieczny dystans.

Komplet zasad dotyczących bezpiecznej nauki w SP w Pradze w czasie pandemii znajduje się pod linkiem "SZKOŁA W CZASIE PANDEMII"

DOKUMENTY, które należy przynieść WYCHOWAWCOM:

a) oryginały kwestionariuszy zapisu - nowi uczniowie (w tym uczniowie nowej klasy pierwszej),

b) potwierdzenie z dziennej szkoły o uczęszczaniu - tylko nowi uczniowie oraz ci, którzy dotychczas nie dostarczyli tego obowiązkowego dokumentu,

c) deklaracja odbioru dziecka ze szkoły w roku szkolnym 2021/22 - WSZYSCY (druk pod linkiem "Zapisy")

d) oświadczenie rodziców dotyczące zabezpieczenia dziecka przed Covidem-19 (druk pod linkiem "SZKOŁA W CZASIE PANDEMII").

Nieobecność, zastępstwa

Z przyczyn zdrowotnych we wrześniu zastąpią mnie w szkole inni nauczyciele: na stanowisku kierownika Szkoły oraz w bibliotece – pani Anna Pokrupova-Lulla, w klasie III A – panie Maria Bornus i pani Elżbieta Krejčí.

W nowym roku szkolnym życzę Wszystkim: sukcesów, ciekawych zajęć, nowych przyjaźni oraz zdrowia.

Kierownik Szkoły Polskiej w Pradze Agata Vlasakova

****************************************************************************

Polskie legitymacje szkolne

Za pośrednictwem naszej szkoły można: wyrobić nową legitymację, przedłużyć starą, wyrobić duplikat.

Wnioski oraz legitymacje do przedłużenia przyjmujemy do 16 października. Potem wyślemy je do ORPEG w Warszawie

Szczegółowe informacje oraz druki znajdują się poniżej:

****************************************************************************

Jubileusz Szkoły Polskiej w Pradze

Drodzy Absolwenci, Uczniowie i Nauczyciele – wszyscy Przyjaciele szkoły! W tym roku minęło już 50 lat powołania do życia Polskiej Szkoły w Pradze. W ramach obchodów jubileuszu 50- lecia naszej szkoły zapraszamy do obejrzenia filmu. Jak było, jak jest! Zobaczcie sami. Dziękujemy nauczycielkom i uczniom za ogrom pracy włożonej w montaż tego filmu.

****************************************************************************

ZAPISY DO SZKOŁY NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY!

Szczegóły znajdują się pod linkiem "Zapisy"

****************************************************************************

WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH Z OKAZJI JUBILEUSZU SZKOŁY:

****************************************************************************

ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Uprzejmie prosimy Państwa o oddanie wypożyczonych książek, w tym podręczników! Do każdej książki proszę włożyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oddającego lekturę. Nowe książki będziemy wypożyczać wyłącznie uczniom, którzy rozliczyli się z poprzednich lat.

****************************************************************************

Narodowe Czytanie 2020 Szanowni Państwo, Droga Młodzieży, Przyjaciele polskiej literatury i języka, wrześniowe, sobotnie przedpołudnie spędziliśmy nietypowo, ale za to bardzo inspirująco i twórczo. W ramach IX edycji Narodowego Czytania, przypomnieliśmy fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Wspólne czytanie dramatu ze względów bezpieczeństwa zrealizowaliśmy w formie sesji online. Lektura jednego z najbardziej znanych utworów połączyła wszystkie reprezentowane środowiska, zbliżyła nas do Ojczyzny, odkryła kolejny raz piękno polszczyzny. Oprócz Szkoły Polskiej w Pradze, udział wzięli przedstawicie praskej Polonii, polskich placówek i polonijnych organizacji: Ambasada RP w Pradze, Instytut Polski w Pradze, miejscowy Klub Polski, Polacy mieszkający w Pradze oraz Polska Parafia w Pradze. Czytali: P. Beata Mocová - wstęp, Agata Vlasáková (Wdowa), P. Małgorzata Bejšovcová (Balladyna), P. Artur Łukiańczuk (Kirkor), Maciej Niedzielski OP (Pustelnik), P. Maciej Ruczaj (drugi Kirkor), Błażej Matusiak OP (muzyka i śpiew), P. Krystyna Kotynek – Klub Polski oraz nasi niesamowici uczniowie: Kamila Bejšovcová (Alina), Kasia Krejčí (Goplana), Hubert Szykuła (Skierka oraz „głos z celi”) i Andrzej Ruczaj (Skierka i Kostryn). Chętnych i odważnych :-) zapraszamy do obejrzenia relacji z Narodowego Czytania! Do zobaczenia za rok, mamy nadzieję, że już na żywo. :-)
 • Narodowe Czytanie
 • ****************************************************************************

  Lista podręczników na rok szkolny 2020/21 znajduje się pod linkiem "Podręczniki".

  ****************************************************************************

  Nasze lekcje online:

  ****************************************************************************

  ZAPISY NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY

  Szczegóły znajdują się pod linkiem: ZAPISY.

  ****************************************************************************

  Jesienią i w grudniu tego roku szkolnego sporo się działo. Do obejrzenia zdjęć i przeczytania krótkich relacji z wydarzeń zapraszamy:

  pod link "KRONIKA SZKOŁY":

  Na szkolny Facebook "Szkoła Polska w Pradze",

  oraz na stronę: www.praga.orpeg.pl

  ****************************************************************************

  Zapraszamy do szkolnej biblioteki. Mamy wiele nowych, ciekawych książek dla starszych, młodszych i najmłodszych!

  Szczegóły pod linkami: "biblioteka" oraz "nowe książki"

 • Biblioteka
 • Nowe książki w bibliotece