ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/20

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych SP na rok szkolny 2019/20:

****************************************************************************

Przyjmujemy uczniów do klas na wszystkich poziomach edukacji.

Od 20 czerwca (po zakończeniu roku szkolnego) można zgłaszać dzieci pocztą mailową a od 20 sierpnia do 19 września również osobiście.

27 czerwca zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2019/20. Ostateczną listę ogłosimy 23 września.

Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły (najpóźniej do 30 września), w której dziecko pełni obowiązek szkolny.

W roku szkolnym 2019/20 będą dwie klasy I SP (razem limit 36 uczniów).

Zajęcia klas I SP będą odbywać się następująco: I A - w środy, I B -w czwartki.

Przesłanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły!Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Sześciolatki, którym nie uda się w tym roku dostać do klasy pierwszej, zapraszamy na zajęcia zerówki. W obu grupach (środowej i czwartkowej) są jeszcze miejsca.

 • Szczegółowo o zapisach
 • .........................................................................

  W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą pocztą e-mailową: spkwpradze@gmail.com

  Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w której dziecko pełni obowiązek szkolny.

  Druki i informacje ważne przy zapisie do szkoły:

  Przesłanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły! Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

  ..........................................................................

  Zapis do zerówek

  Również w roku szkolnym 2019/20 planujemy utworzenie dwóch zerówek. Wszystko zależy od ilości zgłoszonych dzieci.

  Pierwszy nabór dzieci rozpoczyna się 3.04.2019 r. i kończy się z dniem 6.06. 2019r.

  Dnia 6 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do zerówek.

  Zebranie dla rodziców przyjętych zerówkowiczów odbędzie się w drugim tygodniu czerwca.

  W przypadku wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.

  Informujemy, że klasy „0” w szkołach zagranicznych, również w Pradze, są organizowane dodatkowo i nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pełną opłatę za zajęcia ponoszą rodzice.

  Zajęcia zerówki (odpłatne) organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.