ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/19

.........................................................................

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą pocztą e-mailową: spkwpradze@gmail.com

Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w której dziecko pełni obowiązek szkolny.

Druki i informacje ważne przy zapisie do szkoły:

Przesłanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły!

Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

DRUKI OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW w r. szk. 2018/19 to:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- deklaracja odbioru dziecka w r.szk. 2018/19

Poniżej można pobrać w/w druki:

..........................................................................

Informujemy, że klasy „0” w szkołach zagranicznych, również w Pradze, są organizowane dodatkowo i nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pełną opłatę za zajęcia ponoszą rodzice.

Zajęcia zerówki (odpłatne) organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.