****************************************************************************

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku rozpoczynamy zapisy do Szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez złożenie wypełnionego kwestionariusza zapisu.

Jak złożyć dokumenty zapisu?

a) Wypełniony, podpisany oryginał proszę dostarczyć do szkoły (w dniach nauki, czyli w środę lub w czwartek) i złożyć bezpośrednio u kierownika p. A. Vlasakovej,

b) Można najpierw przesłać jego skan/czytelne zdjęcie (w jednym dokumencie, nie 8 osobnych zdjęć!) a oryginał przynieść we wrześniu na rozpoczęcie roku szkolnego.

Uwaga! Kwestionariusz zapisu do LO jest taki sam, jak do szkoły podstawowej.

Druki i informacje ważne przy zapisie do szkoły:

Przekazanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły. Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

..........................................................................

Zapis do zerówek

W roku szkolnym 2022/23 planujemy utowrzenie dwóch zerówek.

W przypadku wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.

Informujemy, że klasy „0” w szkołach zagranicznych, również w Pradze, są organizowane dodatkowo i nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pełną opłatę za zajęcia ponoszą rodzice.

Zajęcia zerówki (odpłatne) organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą pocztą e-mailową: spkwpradze@gmail.com

..........................................................................