****************************************************************************

Przyjmujemy uczniów do klas na wszystkich poziomach edukacji.

Podstawowy nabór uczniów rozpoczyna się 1.04.2021 r. i kończy się z dniem 31.05.2020 r. dla klas I SP oraz do 20.06. dla klas wyższych.

30 czerwca zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2021/22. O wynikach rekrutacji rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo.

W miarę wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.Ostateczną listę ogłosimy 1 września.

Wypełnione formularze należy dostarczyć osobiście do kancelarii szkoły. W okresie od 1.04. maja do 20.06. kancelaria szkoły jest otwarta we wtorki i czwartki w godz. 11.00-18.00. Konkretny termin spotkania należy ustalić wcześniej (pocztą mailową) z kierownikiem szkoły, p. Agatą Vlasakovą.

Wypełniony formularz można również przesłać na adres szkoły: spkwpradze@gmail.com

Formularz zapisu (7 stron) należy: wydrukować, uzupełnić, podpisać oraz przesłać jego skan/czytelne zdjęcie.

Przy zapisie należy złożyć:

- wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia,

- od klasy II wzwyż – od klasy II wzwyż – dodatkowo kopię polskiego świadectwa z poprzedniej klasy.

Do 30.09. należy dostarczyć zaświadczenie o ze szkoły czeskiej lub innej, gdzie dziecko realizuje obowiązek szkolny (jest to niezbędny dokument).

Poniżej znajdują się informacje oraz dokumenty ( w tym kwestionariusz zapisu do szkoły oraz do zerówki)

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą pocztą e-mailową: spkwpradze@gmail.com

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie kierownikowi (najpóźniej do 30 września) aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły, w której dziecko pełni obowiązek szkolny.

Druki i informacje ważne przy zapisie do szkoły:

Przekazanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły! Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

..........................................................................

Zapis do zerówek

Również w roku szkolnym 2021/22 planujemy utworzenie dwóch zerówek. Wszystko zależy od ilości zgłoszonych dzieci.

Pierwszy nabór dzieci rozpoczyna się 1.04.2021 r. i kończy się z dniem 20.06.2021 r.

Dnia 30 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do zerówek.

W przypadku wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.

Informujemy, że klasy „0” w szkołach zagranicznych, również w Pradze, są organizowane dodatkowo i nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pełną opłatę za zajęcia ponoszą rodzice.

Zajęcia zerówki (odpłatne) organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.