ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/18

.........................................................................

Przypominamy o zapisach na przyszły rok szkolny!

Podstawowy nabór uczniów rozpoczyna się 31 marca 2017 r. i kończy się z dniem 31 maja 2017 r.

15 czerwca zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do szkoły oraz podamy informację o wolnych miejscach.

W miarę wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający.

W takim przypadku od 15 sierpnia będzie można zgłaszać dzieci pocztą mailową a od 22 sierpnia do 15 września również osobiście.

Ostateczna lista uczniów zostanie ogłoszona 15 września.

Warunkiem przyjęcia ucznia do SPK jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły (najpóźniej do 30 września), w której dziecko pełni obowiązek szkolny.

Uwaga!

W roku szkolnym będzie tylko jedna klasa pierwsza, czyli jest 25 wolnych miejsc. W związku z reformą szkolną wprowadzaną w Polsce z dniem 1 września 2017 r., zmieniają się zasady przyjmowania dzieci do klas pierwszych.

W związku z reformą nie będzie klasy I gimnazjum. Uczniowie obecnej klasy VI SP będą promowani do klasy VII SP. Grupę wiekową gimnazjum będą tworzyć klasy II i III GIM.

W celu zgłoszenia dziecka do szkoły należy skontaktować się z kierownik szkoły panią Agatą Vlasakovą:

telefonicznie: (0420)241 403 443

lub mailem: spkwpradze@gmail.com

Przesłanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły!

Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

..........................................................................

Informujemy, że klasy „0” w szkołach zagranicznych, również w Pradze, są organizowane dodatkowo i nie są finansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pełną opłatę za zajęcia ponoszą rodzice.

Zajęcia zerówki (odpłatne) organizuje Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły.

Inne druki do pobrania: