STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

**********************

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły powstało 23 grudnia 2009 r.

Głównym celem Stowarzyszenia są działania wspomagające pracę polskiej szkoły a przede wszystkim:

• wspieranie Szkoły w działaniach na rzecz rozwijania świadomości narodowej i językowej,

• wspieranie pozaszkolnej działalności uczniów i rodziców,

• pomoc w zdobywaniu środków finansowych na poszerzenie działalności szkoły,

• pomoc w organizowaniu wspólnych spotkań, uroczystości, wycieczek.

W ramach Stowarzyszenia organizujemy m.in.:

• zajęcia klasy zerowej,

• spotkania rodziców i dzieci,

• przedstawienia dla dzieci,

• bazar kartek świątecznych,

• inne (czekamy na Państwa pomysły i sugestie).

**********************

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADEK:

Najprostszą formą jest wpłacenie na konto stowarzyszenia. Poniżej podajemy adres i numer:

KONTO STOWARZYSZENIA

NUMER KONTA:

2700709247/2010 Fio Banka.

**********************

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje:

1) Dane stowarzyszenia:

Název organizace: Spolek rodičů a přátel Polské školy v Praze, z.s.

Právní forma: občanské sdružení - nezisková organizace

Identifikační číslo organizace (IČO): .22823034

Adresa:Boleslavova 1/250, 140 00 Praha 4

Jméno statutárních zástupců: Adam Rubin, Iwona Puchala.

Telefonní číslo školy/(mobil SMS): 241403443 / 773650322

Číslo faxu: +420 241403443

E-mail: polskas@o2.pl

**********************

2) Propozycja nawiązania współpracy ze sponsorami:

3) Informacje o czeskim systemie podatkowym (sponsoring):

NASI SPONSORZY:

* Rodzice uczniów SP w Pradze - członkowie stowarzyszenia

......

* Ambasada RP w Pradze

* Ministerstwo Spraw Zagranicznych

......

* Miasto Praga (hl. m. Praha)

Děkujeme za finanční podporu našeho sdružení a Polské školy v Praze.

......

* Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Czeskiej (Ministerstvo školství)

Děkujeme za finanční podporu nultého ročníku v Polské škole v Praze.

......

* Firma Unipetrol

Dziękujemy wszystkim sponsorom!

****************************************************************************

Finanse Stowarzyszenia

****************************************************************************

Dokumenty Stowarzyszenia

....