RADA RODZICÓW

****************************************************************************

Pierwsze zebranie nowej Rady Rodziców odbędzie się w sobotę 21 października 2017 r.o godz. 11.10.

****************************************************************************