RADA RODZICÓW

****************************************************************************

RADA RODZICÓW (RR) i ODDZIAŁY KLASOWE, rok szkolny 2022/23

Dodatkowo - Przedstawiciele zerówek:

zerówka A - Kinga Jiskra

zerówka B - ?

****************************************************************************