Szkolny Punkt Konsultacyjny im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze

****************************************************************************

****************************************************************************

Aktualizacja: 9 stycznia 2017 r.

________________________________

________________________________

BAL DLA DZIECI W AMBASADZIE - 28 STYCZNIA

Serdecznie zapraszamy wszystkich na tradycyjny bal karnawałowy!

****************************************************************************